Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
DOEN NVM Makelaars stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel DOEN NVM Makelaars met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. DOEN NVM Makelaars aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van DOEN NVM Makelaars. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de raad van discipline. DOEN NVM Makelaars is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsites of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij DOEN NVM Makelaars of bij derden, die met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DOEN NVM Makelaars. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DOEN NVM Makelaars.