Leegstandsbeheer is een dienst waar steeds vaker een beroep op word gedaan door corporaties, gemeenten, vastgoedontwikkelaars, collega-makelaars maar vooral ook door particuliere vastgoedeigenaren. In combinatie met onze woningmakelaardij is er immers sneller succes te boeken bij verkoop indien de woning bewoond, gezellig en verwarmd is.

DOEN Leegstandsbeheer beheert leegstaand vastgoed met als doel, woningen, wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Veiligheid en Leefbaarheid staan bij ons centraal. Wij denken in oplossingen, werken proactief en zijn betrokken en sociaal naar onze opdrachtgevers en onze leegstandsbewoners.

Wij beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bieden gedegen kennis en ervaring op het gebied van herhuisvestingstrajecten, kunnen goed omgaan met conflictsituaties, hebben een goede dossieropbouw, zijn thuis in een multiculturele samenleving (jong en oud) en initiëren verbetervoorstellen voor eigenaren en bruikleners wanneer nodig.

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • Bruikleen
  • Tijdelijke verhuur
  • Verhuur & Beheer (particulier)
  • Onklaar & Veilig maken
  • Wijkbeheer & Leefbaarheid

Bent u nieuwsgierig naar onze dienstverlening en/of wilt u bruiklener worden? Vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Voor de bruikleners werken wij met een snelle, maar uitgebreide selectieprocedure. Daarbij zoeken we naar kandidaten die volgens ons het betreffende pand het beste kunnen beschermen. Als jij voor ons in een ruimte gaat wonen of ondernemen, help je een pand te beschermen tegen risico’s die leegstand met zich meebrengen. In ruil daarvoor woon of werk je goedkoop. Een win-win-situatie.

Geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaten selecteren wij uit onze database. Door de vele reacties kunnen wij helaas niet iedereen spreken en selecteren. Als je uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de selectieprocedure, vragen we in een intakegesprek diverse persoons- en financiële gegevens op. Als wij denken dat je een geschikte beschermer bent voor het beoogde pand, wordt je mogelijk ook samen met andere potentiële beschermers uitgenodigd voor een kennismaking en bezichtiging van de desbetreffende woon- of werkruimte.