Waarom VvE beheer?

Bij de koop van een appartement wordt u mede-eigenaar van het gebouw en wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het pand. Om de waarde van uw pand te behouden of zelfs te vergroten is het van belang dat een VvE actief is.

DOEN VvE Beheer is uw onafhankelijke partij voor uw Vereniging van Eigenaren.

Vaak is er binnen een Vereniging van Eigenaren onvoldoende kennis om het juiste te doen in het belang van de VvE. Daarnaast kan het vervelend zijn om privé en zakelijk contact met mede-eigenaren te combineren. Met een professionele VvE beheerder haalt u zowel kennis als een onafhankelijke partij in huis.

Volledig VvE beheer door DOEN VVE Beheer

DOEN VvE Beheer heeft ruime ervaring op het gebied van VvE beheer. Wij verzorgen met enthousiasme het beheer van zowel de grote, als de kleine VvE's. Iedere VvE is uniek, om deze reden leveren wij maatwerk geheel naar de wens van de klant. Wij kennen onze klanten en begrijpen dat uw eigendom belangrijk voor u is. Daarom werken wij graag op een persoonlijke, prettige manier met u samen.

ONZE DIENSTEN

Administratieve VvE diensten

Iedere VvE is verplicht een administratie bij te houden. DOEN VvE Beheer kan o.a. de volgende administratieve VvE diensten voor u uitvoeren:

 • Het verzorgen van de correspondentie van de VvE
 • Het (digitaal) archiveren van de administratie en overige dossiers
 • Het maken en bijhouden van een eigenarenregister
 • Het verzorgen van de volledige administratie
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de VvE bijdragen.
 • Het openen en beheren van de bankrekening en/of spaarrekening op naam van de VvE
 • De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren
 • Het opstellen van de jaarrekening
 • Het opstellen van een conceptbegroting met de daaruit vloeiende VvE bijdragen
 • Het organiseren, uitnodigen en bijwonen van een algemene ledenvergadering en het maken van de notulen
 • Het zorgdragen voor het voldoende verzekeren en/of verzekerd houden van het pand
 • Het toezien op naleving van het splitsingsreglement

Tarieven administratieve VvE diensten:

1-5 appartementen € 187,50 per appartement per jaar, inkl. BTW.

6-10 appartementen € 151,00 per appartement per jaar, inkl. BTW.

11-15 appartementen € 120,00 per appartement per jaar, inkl. BTW.

> 15 appartementen op aanvraag

Technische VvE diensten

Het technische beheer is van groot belang om het gebouw in goede staat te houden. Op deze manier behoudt of vergroot het gebouw zijn waarde. Onder technisch beheer verstaan wij de volgende VvE diensten:

 • Het afhandelen van het dagelijks (klachten-) onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en installaties van het pand
 • Het namens de VvE afsluiten van onderhoudsovereenkomsten
 • Het adviseren bij onderhoudswerkzaamheden
 • Het aanvragen van offertes en het beoordelen hiervan op hoofdlijnen
 • De behandeling en het opdragen van onderhoudswerkzaamheden
 • Het periodiek controleren van de onderhoudswerkzaamheden
 • Wanneer de VvE beschikt over een MJOP zullen wij op basis van dit rapport onderhoudswerkzaamheden agenderen en een meerjarenbegroting opstellen
 • Het behandelen van alle assurantiezaken met inbegrip van schadeafwikkelingen
 • Het buiten kantoortijden bereikbaar zijn voor dringende storingen en spoedeisende meldingen (24-uurservice)

Tarieven administratieve en technische VvE diensten:

1-5 appartementen € 272,50 per appartement per jaar, inkl. BTW.

6-10 appartementen € 230,00 per appartement per jaar, inkl. BTW.

11-15 appartementen € 187,50 per appartement per jaar, inkl. BTW.

> 15 appartementen op aanvraag

Activeren VvE

Er is een aantal VvE-diensten dat wij ook apart aanbieden, zonder dat u het beheer bij ons onderbrengt. Wij nemen graag de gehele activatie van de VvE voor u uit handen, waarna de VvE het beheer zelf overneemt.

 • Het plannen en bijwonen van de activeringsvergadering en het maken van de notulen
 • Het verzorgen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het openen van een bankrekening op naam van de VvE bij een bank naar keuze
 • Het afsluiten van de opstalverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Het opstellen van een conceptbegroting met de daaruit vloeiende VvE bijdragen
 • Indien gewenst het opvragen van offertes voor het opstellen van een MJOP

Deze tarieven zijn op aanvraag.

Indien u een minder uitgebreid pakket wenst, tegen een gereduceerd tarief is dit uiteraard ook mogelijk. Wij stellen graag een aangepast pakket voor u samen. Zo leveren wij voor elke klant maatwerk.