Ook als u uw woning wilt verhuren, moet u zich goed voorbereiden. Bij elke stap is zorgvuldigheid geboden. Wetgeving, fiscale gevolgen en bijvoorbeeld een verhuurbeding in uw hypotheekakte kunnen voor u vervelende gevolgen hebben indien hier vooraf niet zorgvuldig over is na gedacht. Omdat iedere verhuuropdracht vraagt om een specifieke aanpak, zetten wij in overleg met u alle middelen in die tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Het gaat namelijk om maatwerk waarbij de procedure zorgvuldig wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en de marktsituatie ter plaatse.

Indien u van plan bent om uw woning op korte termijn te verhuren dan kunt u met ons vrijblijvend een afspraak maken. Dit kan zowel telefonisch (070 - 440 00 55) als middels het invullen van ons contactformulier, na ontvangst waarvan wij zo spoedig mogelijk contact met u zullen opnemen.

Bijpassende en belangrijke verzekeringen

DOEN NVM Makelaars heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in verzekeringen voor huiseigenaren.

Opstalverzekeringen

Zorgeloos verhuren vraagt om een goede verzekering. Uw vermogen vraagt om een goede verzekering. Met een uitgebreide opstalverzekering verzekert u zich tegen risico's als brand-, storm- en waterschade. Daarvoor kunt u uitstekend bij ons terecht.

Huurderving

Bij de opstalverzekering wordt huurderving door het onbruikbaar zijn van het pand vaak meeverzekerd.

Roerende zaken

Indien er roerende zaken, zoals meubilair, stoffering of inventaris mede worden verhuurd is het van belang dat de verhuurder hiervoor een inventarisverzekering afsluit, de huurder kant dit namelijk niet verzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ook kunt u als huiseigenaar aansprakelijk worden gesteld. Stel dat uw huurder uitglijdt over de gladde vloer van uw pand, dat zijn of haar kleren besmeurd worden met verf van de pas geverfde trap of een waterschade heeft aan de inboedel.

Bent u van plan de zorg voor uw verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor of heeft u dat al eerder gedaan, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertouwde en deskundige handen zijn.

DOEN NVM Makelaars een servicegerichte dienstverlener die in samenwerking met een (eigen) verzekeringsadviseur u het werk en de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van uw verzekeringspakket of de opbouw van een goed pensioen. Wij streven ernaar om uw afgesloten voorzieningen gelijke tred te laten houden met uw persoonlijke en financiële ontwikkelingen, daarvoor controleren wij op uw verzoek uw verzekeringen en verzorgen indien noodzakelijk de gewenste aanpassingen. Ingeval van schade zorgen wij uiteraard voor een correcte afwikkeling.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, betrokkenheid en kennis van zaken. Omdat wij werken met diverse geldinstellingen en verzekeringsmaatschappijen, kunnen wij u in alle objectiviteit een goede oplossing aandragen, zodat de verzekeringen of financiële voorzieningen altijd op uw wensen en belangen zijn afgestemd. Onze adviezen zijn geheel vrijblijvend.